Informačné mapy / panely

1 thumb
2 thumb
3 thumb
4 thumb
5 thumb
6 thumb
7 thumb

Informačná mapa

Informačné mapy tvoria informačný systém miest a obcí, ktorý napomáha k lepšej orientácii domácim obyvateľom alebo cudzím turistom. Informačná mapa je jeden z produktov, ktorý svojím vzhľadom zapadne do akéhokoľvek prostredia pričom nenarúša jeho charakter. Obvodový rám vyrobený z kvalitného eloxu hliníka lemuje podkladový plast. Informačná mapa je prekrytá polykarbonátovou vrstvou, aby sa predišlo jej poškodeniu cudzou osobou, či už strhnutím alebo grafitmi. Informačná mapa je určená hlavne do exteriéru. Všetky vrstvy sú zatesnené tak, aby nedošlo k zatekaniu a tiež zrážaniu vody.

 

 

stiahnuť pdf o výrobku   Kontaktuj dealera